• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Бу йылдынъ февраль айынынъ басында Х.Байрамукова атындагы Карашай-Шеркеш патшалык миллет китапханасында ногай адабиатынынъ юмалыгы бойынша «2016-ншы йыл балалыгынынъ тавысы» деген экинши регионлар ара ярысынынъ тамамын келтирилди. Шара Карашай-Шеркеш

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group