• Сегодня: Вторник, 6 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 5 Карагыс айы, 2022

Дагестан Республикасынынъ «Ногайский район» муниципаллык районынынъ 6-ншы созывынынъ Депутатлар йыйынынынъ 8-нши кезексиз сессиясынынъ КАРАРЫ

Яндекс.Метрика