• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Аявлы, суьйикли бизим тербиялавшыларымыз!

admin
Сентябрь27/ 2018

Сизинъ уьшин гуьллер атсын аьр заман,

Куванышлы йылмайсынлар юлдызлар,

Кеспи байрам буьгуьн сизге келгенде,

Сакласынлар дайым сизди туьз йоллар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group