• Сегодня: Воскресенье, Май 22, 2022
  • Буьгуьн: Каты куьн, 22 Курал айы, 2022

Аьли ким де айдайды

admin
Ноябрь16/ 2018

Айдайды машина энди баьриси,

Менде де правом бар, мен де бир киси.

Келинъиз, киринъиз, капы ашайым,

Олтырып болсанъыз тек…

                                     кыдыртайым!

М.Юнусов.

Яндекс.Метрика