• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Аьли ким де айдайды

admin
Ноябрь16/ 2018

Айдайды машина энди баьриси,

Менде де правом бар, мен де бир киси.

Келинъиз, киринъиз, капы ашайым,

Олтырып болсанъыз тек…

                                     кыдыртайым!

М.Юнусов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group