Бу йылдынъ 18-нши ноябрь айында Ногай ясларынынъ союзы «Тюркологиядынъ аьлиги заманындагы маьселелери: тил, адабиат, маданият» деген илми-практикалык конференциясында ортакшылык эттилер. Конференция Халклар дослыгынынъ университетининъ касындагы майд

Главная страница » Бу йылдынъ 18-нши ноябрь айында Ногай ясларынынъ союзы «Тюркологиядынъ аьлиги заманындагы маьселелери: тил, адабиат, маданият» деген илми-практикалык конференциясында ортакшылык эттилер. Конференция Халклар дослыгынынъ университетининъ касындагы майд
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля