• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Янъы йылга ийги уьмитлер мен 27 –нши декабрьде Бабаюрт районында депутатлар йыйынынынъ тамамлав 14-нши сессиясы Район депутатлар йыйынынынъ председатели А.Акмурзаевтинъ етекшилеви мен озгарылды

Яндекс.Метрика